Over NBV Studiedag - Sint Pancras

NBV Studiedag - Sint Pancras

De studiedag op 25 november in Sint Pancras biedt een divers programma door verschillende interessante sprekers.

Uiteraard staan niet alleen interessante presentaties op het programma, ook enthousiaste ontmoetingen met verschillende collega imkers maken de dag de moeite waard om te bezoeken.

--------------------------------------------------------------------------------

Honingmonsters gevraagd! voor onderzoek naar kwaliteit van Nederlandse honing

Eén van de onderzoeksprogramma’s van de Sectorale Interventie Bijenteelt (SIB; het vroegere EU honinggeldprogramma) is het project ‘Imago van de imkerij’. Deze SIB gaat over het maken van een communicatieplan van de imkerij, met als twee onderdelen: kwaliteit van Nederlandse honing, en de relatie honingbij-wilde bij in natuur en agrarisch landschap. (Over deze SIB wordt overigens verteld tijdens de studiedag in Assen).  

Wat gaan we onderzoeken?
In het onderzoek naar de kwaliteit van Nederlandse honing onderzoeken we:

  1. Het verschil in pesticideresiduen tussen Nederlandse en buitenlandse honingen ter ondersteuning van de verwaarding van honing.
  2. Het onderscheidend vermogen tussen honingen binnen Nederland van verschillende botanische oorsprong, om zo een methode aan te bieden waarmee en onderscheidende kwaliteit aangetoond kan worden ter ondersteuning van de verwaarding van honing.

Hoe voeren we het onderzoek uit?
Om een goede betrouwbare uitspraak te kunnen doen over de verschillen tussen de honingen hebben we veel honingmonsters nodig verspreid over Nederland. We screenen deze honingen op de aanwezigheid van pesticides en maken daarnaast ook een chemische fingerpint van andere stoffen die aanwezig zijn in de honing.

Wat hebben we nodig?
Voor het onderzoek heeft Hogeschool Van Hall Larenstein Nederlandse honing nodig van het oogstjaar 2023. Het gaat dan om de volgende honingen: LindebloesemhoningHeidehoningKoolzaadhoningBalsemienhoningFruithoningBloemenhoning (ook voorjaars- en zomerhoning). De vraag aan bezoekers van de studiedagen is: hebt u honing van het oogstjaar 2023 dat u voor het onderzoek wilt inleveren? Als tegenprestatie informeren wij u over de onderzoeksresultaten.

Hoe kunt u helpen?
U kunt helpen door het volgende mee te nemen naar de NBV studiedag:

  • Minimaal 50 mL honing per bovengenoemde Nederlandse honingsoort. Graag de honing eerst goed roeren (homogeniseren) voordat u 50 ml uit een pot honing neemt.
  • Informatie over de oogstdatum, locatie van de bijenvolken, florale herkomst, bijenras, naam imker en e-mailadres van de imker per honingsoort.
  • Lever de honing in bij de aanwezig honingkeurmeester. 

N.B. u bent niet verplicht uw naam en emailadres te noteren, we willen dit enkel gebruiken om u over de resultaten te informeren.

Het zou ons zeer helpen wanneer u minimaal 50 ml van de honing(en) meeneemt en de gevraagde informatie per honing ook al leesbaar op uw honingsample noteert.

Heeft u geen kleine potjes honing, dan kunt u natuurlijk ook een grote pot honing meenemen, en er kan ter plekke ook een 50 ml sample van uw honing afgenomen worden waarvan de gegevens worden genoteerd. 

Wij danken u hartelijk voor uw medewerking!

Marije Strikwold en Mark Hoekstra (Hogeschool Van Hall Larenstein), Frens Pries (InHolland Hogeschool), onderzoekers naar kwaliteit van Nederlandse honing.

Heeft u vragen t.a.v. de honingmonsters, dan kunt u contact opnemen met docent-onderzoeker Mark Hoekstra (mark.hoekstra1@hvhl.nl) van Hogeschool Van Hall Larenstein.

Programma van NBV-Studiedag - Sint Pancras

Op zaterdag 25 november:
9:30 - 10:00 Inloop, registratie en inleveren van honing voor keuring
  Inleveren bijenproducten voor keuring
10:00 - 10:15 Opening
10:15 - 11:15 De Aziatische Hoornaar Door Marianne Meijboom
11:15 - 11:30 Pauze
11:30 - 12:30 Bijengezondheid Door Jan Kruit
12:30 - 13:30 Lunchpauze
13:30 - 14:15 Workshops - Ronde 1
14:30 - 15:15 Workshops - Ronde 2
15:30 - 16:15 Onderzoek naar wintersterfte en virussen
16:30 - 17:00 Uitslagen honingkeuring door het Bijkersgilde.

Lees meer over het programma

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticketprijs
NBV- leden: €25,- per ticket
Niet NBV-Leden: €35,- per ticket 

Tickets zijn tot en met 23 november te bestellen via deze site.